top of page
Facebook page

Facebook video

20200422_003758_edited_edited_edited_edi

Wind of Change Snowkite Festival #3 and Flysurfer Demo Tour event.

For all non bulgarian speaking participants - please read full information after the bulgaria text in the events bio. Please scroll down this pag for read all info in english.


Flysurfer Bulgaria, Red Bull, Runawave, Core Kiteboarding Bulgaria представят третото сноукайт събитие в България - Wind of Change, което ще се проведе на Витоша между 14-15 Март (в зависимост от метеорологичните условия. Резервни дати 21-22 Март)

Основните спонсори на събитието - Flysurfer Bulgaria, Red BullVitosha Snowkite School / Витоша Сноукайт Училище, Eleveight Kites . Gokceada Kitesurf Core Kiteboarding Bulgaria, Runawave Brunch Family и още много други,са ви приготвили много изненади.
Ето и някой от тях:

• Състезателна регата - като голямата награда участие на Red Bull Ragnarok 2021 или едноседмичен Флайсърфър Сноукемп в сърцето на Френските Алпи в курорта Serre Chevalier с един от най - добрите сноукайт Атлети в света Laurent Guyot taka Lolobsd

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157199972549674&id=575984673&sfnsn=mo

https://www.facebook.com/laurentguyot.BSD

• Биг Ер Състезание.

• Фотоконкурс

• Flysurfer Demo tour - всеки ще има възможността да тества цялата гама кайтове на Флайсърфър.

* Eleveight Kites Demo Tours

Core Kiteboarding Bulgaria Demo Event - всеки ще има възможността да тества цялата гама кайтове на Core Kiteboarding Bulgaria.

• Томбола с награди от Gokceada Kitesurf , Flysurfer Bulgaria,
Runawave Vitosha Snowkite School / Витоша Сноукайт Училище
Sport Shop-Time Out Sofia Eleveight Kites

• Нашите близки приятели от Brunch Family са ви приготвили отново здравословни вкусотий

• и много други изненади ...


ТРАСЕ :
Трасето ще бъде около 10-12км. За да завършат състезанието, участниците трябва да направят две обиколки като преминат през определени обозначени врати.

ЛОКАЦИЯ:
Витоша

ЕКИПИРОВКА:
Моля подгответе достатъчно вода, храна и топли дрехи във вашата чанта. Важно е да бъдете подготвени за променящи се метеорологични условия.

ВАЖНИ ПРАВИЛА:

Участниците трябва да имат навършени 16 години.

Всички участници под 18 годишна възраст трябва да имат подписана декларация за съгласие от родител.

Всички участници трябва да участват в техническа конференция преди състезанието.

Състезатели в нетрезво състояние няма да бъдат допуснати.

Планинска застраховка за всички участнициРЕГИСТРАЦИЯ:

Ще има 50 места за самото състезание.
Моля регистрирайте се преди 14 Март..
Моля регистрацията да бъде направена:
Петко Пейчинов +359889999625
ppeychinov@gmail.com


*In English


Wind of Change Snowkite Festival and Flysurfer Demo Tour event.

Welcome to the second Snowkite event in Bulgaria - Wind of Change, which will be held in Vitosha between 14-15 March (depending on the weather conditions, reserve dates 21-22 March)

The main sponsors of the event, Flysurfer Bulgaria , Red Bull , Core Kiteboarding Bulgaria, Runawave have Vitosha Snowkite School / Витоша Сноукайт Училище Eleveight Kites prepared many surprises for you.
Here is the list of some of them:

• Competitive Race - Long Distance Race Course First Prize is paid trip to Red Bull Ragnarok 2021 or a week in the french alps in Serre Chevalier at Flysurfer Snowkite camp organized by one of the best snowkite athletes in the world LoloBsd @Laurent Guyot

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157199972549674&id=575984673&sfnsn=mo

https://www.facebook.com/laurentguyot.BSD

•Big Air competition

• Flysurfer Demo tour - everyone will have the opportunity to test the full range of Flysurfers kite equipment.

* Eleveight Kites Demo Tour

• Core Kiteboarding Demo - everyone will have the opportunity to test the full range of Core Kiteboarding equipment

• Best Photo Award

• Raffle - Prizes from Flysurfer Bulgaria, Runawave, Sport Shop Time out Vitosha Snowkite School / Витоша Сноукайт Училище

• many many other surprises ... 🙂

Expect more details soon 🙂

Information/

Race Track:
The track will be about 10-12km. To complete the race, participants must make two laps as they cross certain designated doors.

LOCATION:
Vitosha Mountain

EQUIPMENT:
Please prepare enough water, food and warm clothes in your bag. It is important to be prepared for changing meteorological conditions.

IMPORTANT RULES:

Participants must be over 16 years of age.

All participants under the age of 18 must have a signed parental consent statement.

All participants must participate in a technical conference before the race.

Mountain insurance for all participants
Entrance fee: is Free

REGISTRATION:

There will be 50 seats for the race itself.
Please register before March 14 ..
Please sign up for:
Petko Peychinov +359889999625
ppeychinov@gmail.com